Regulamin serwisu

Poniższy Regulamin Serwisu określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego znajdującego się pod adresem:
logo

Postanowienia Regulaminu Serwisu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

§1 Informacje podstawowe

1.1 Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest GRUPA WSPIERANIA BIZNESU, z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 60-318, ul. Byczyńska 3/1, NIP 7792271705, Regon 300647086

1.2 Serwis umożliwia Użytkownikom przeglądanie oraz dodawanie informacji o firmach.

1.3 Prezentowane w Serwisie informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

1.4 Udostępnione funkcjonalności i informacje wspierające wyszukiwanie oferty mają charakter poglądowy.

§2 Ochrona danych osobowych

2.1 Dane osobowe wprowadzone przez Użytkowników do Serwisu będą przetwarzane przez firmę GRUPA WSPIERANIA BIZNESU zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zm.)

2.2 Wysyłając zlecenie aktualizacji oferty wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez firmę GRUPA WSPIERANIA BIZNESU swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych.

2.4 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę GRUPA WSPIERANIA BIZNESU zawiera zakładka: Polityka prywatności

2.5 Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

§3 Informacje o ofertach

3.1 Informacje zawarte w ofertach oraz ich subiektywna ocena zostały dodane przez Właściciela Serwisu.

§4 Aktualizacja oferty

4.1 Dokonanie zmian w ofercie możliwe jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia zmian w ofercie poprzez e-mail podany w zakładce Kontakt

4.2 Zlecający zmianę w ofercie wyraża zgodę na otrzymanie oferty od Właściciela Serwisu zawierającą szczegółową wycenę oraz warunki aktualizacji oferty.

§5 Postanowienia końcowe

5.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszymi warunkami użytkowania zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.2 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez firmę GRUPA WSPIERANIA BIZNESU rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

5.3 Korzystając z usług świadczonych przez firmę GRUPA WSPIERANIA BIZNESU oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu Serwisu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu Serwisu bez zastrzeżeń.

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwiec 2016